Tanácstalan vezetők? [2009.07.02 ]

Tanácstalan vezetők?

 

„A Magyar Köztársaságban évente tanácsadásra többet fizetnek ki, mint a teljes kulturális és oktatási költségvetés (400 milliárd forint).”

(Forrás: 2009.06.21. 08:06. http://real1.radio.hu/kossuth/ meghallgatható fél évig)

Mára már nem igaz ez a népi mondás: „Akinek az Isten hivatalt ad, eszet is ad hozzá”?! A tények mást mutatnak, márpedig a tények, mint tudjuk, makacs dolgok.

Most azért tanácstalanok az ország különböző rangú és rendű vezetői, mert a kicsi oktatási keret nem tette lehetővé a több szakismeret megszerzését; vagy, mert aki nem tud úszni, s ha megfizetik, akkor sem tud? De mi lesz akkor, ha a tanácsadók is tanácstalanokká válnak? Megduplázzák a tanácsadásra fordított milliárdokat, vagy teljesen megszüntetik, mivel semmi gyakorlati eredménye nincs a sokszor csak szóban adott tanácsoknak? Arra ne is gondoljunk, hogy esetleg valamilyen más tevékenység viszontfinanszírozását szolgálja a tanácsadásnak „becézett” „szellemi” tevékenység!

Maga az Úr ad diagnózist: „Milyen tanácstalan ez a nemzet, és milyen értelmetlen!” (5Móz 32,28) Az ok: „De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megátalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, és nem arcukat” (Jer 7,24) Károli szerint: „Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megutálták” (Zsolt 107,11) és „A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megveték ő magokra nézve” (Lk 7,30) De mit is mond Jób? Istentől, „van a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem” „Tanácsadókat tesz bolonddá, és bírákból űz gúnyt” (Jób 12,13.17) Károli szerint: „A tanácsadókat fogságra viszi, és a bírákat megbolondítja”! és „A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma” (Zsolt 14,6) Ézsaiás szerint: „Szétnézek, de nincs köztük senki, aki tanácsot adhatna. Ha kérdezem őket, egy szót sem szólnak” (Ézs 41,28) De az Ószövetség evangélistája meghirdeti az örömhírt is, a katolikus fordítás szerint: „Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme” (Ézs 9,5) Az Úr Jézus Krisztus a mi Tanácsadónk, ő Atyja örök tanácsvégzése szerint vezeti, tanácsolja népét a keskeny úton hazáig! Miért nem vesszük igénybe az Úr szolgájának ezt az ingyenes „szolgáltatását”? Ő életét adta váltságul sokakért, s ez az ingyen kegyelem részünkről megfizethetetlen, de hit által elnyerhető! „Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással! Hirdetett-e valaki valaha, jelentett-e ki ilyent az ősidők óta? Csak én, az ÚR! Nincs más isten rajtam kívül, igaz és szabadító isten nincsen rajtam kívül” (Ézs 45,21)!

Összeállította: -I-S

Vissza