KONFIRMÁCIÓ-2008. [2008.06.01 ]
Ismered a szent írásokat!
A Biblia évében ezzel az (2Tim 3,14–15) igével bátorította Labossa Péter lelkész azt a hatvankét fiatalt, akik június első vasárnapján, szeretteikkel és a gyülekezettel azért töltötték meg a nyíregyházi nagytemplom földszintjét a konfirmációi istentiszteleten; hogy az Úristen erősítse meg, amit cselekedett értük! A négy körzeti lelkész áldó igéi is abban a reménységben hangzottak el az oltár előtt először térdeplő fehér ruhás leányok, sötét öltönyös fiúk számára, hogy azok a Lélek erejével, bölccsé tehetik őket az üdvösségre, a Jézus Krisztusba vetett élő hitük által. Többéves hagyomány is útravaló például szolgálhatott az ifjaknak; mert 12 önként jelentkező jubiláló gyülekezeti tag úgy érezte, hogy 25, 45, 50, 60, 70 évvel ezelőtt tett konfirmációi vallástétele új életre indító, sorsfordító jelentőségű volt, s ma is megvallják; bizony naponkénti megerősítésre szorulnak! Együtt adtak hálát Urunknak, hogy megismerhették őt a szent írások által. G. A.
Vissza