2200 karakteres öninterjú [2007.02.02 ]

A Heti Útravaló hátterében utak húzódnak meg. A rovat negyedik évébe lépve, ezekről vall az ötletadó G. A. a sorozat megálmodója: Több, mint három évtizednyi munka egy országos ipari nagyvállalatnál szaküzemgazdászként; s ugyanennyi tudatos és rendszeres napi Szentírás olvasás közben csodálatos felfedezésekkel ajándékozott meg az Atya-Fiú Lelke: nemcsak az első három evangéliumot lehet szinoptikusnak tekinteni, de együtt nézhetem a heti vezérigét a hét valamennyi, Útmutatóban található igéjével, s ekkor eddig észre sem vett összefüggéseket, áldott új üzeneteket fedezhetek fel. Megtapasztalhatom; a Szentírás magyarázza legjobban önmagát! Minderről egy hosszabb apokrif; csak személyes honlapomon (https://garainyh.hu) megjelent írásban számoltam be: Miért szeretem, az akkor 275 éves Útmutatót? Az Úristen valóban mindig újat cselekszik életemben; néhány éve, fizikai egészségi állapotom hirtelen meggyengülése után, immár „főállású” nyugdíjas főkönyvelőként, új lehetőséget kínált: Ne rejtsem el, ne ássam el ezt a talentumot; felfedezésem örömét közkinccsé kell tennem! Az időközben elvégzett EKE Bibliaiskola végére felbátorodtam; már nemcsak meg mertem szólalni és elmondani a megtapasztalt örömhírt, de le is írtam. Bevallom; ez gyönyörűségesen gyötrelmes szolgálat, mert nem akkor és nem azt kell írnom, amit én kigondoltam s akárhogy felkészültem; hanem az Úr útravalóját, amit a Lélek világosságában kapok meg. Csak saját szavaimmal el ne takarjam, hanem Reá irányítsam a figyelmet! Mindeddig átélhetem Isten kegyelméből e csodát; ő vezeti gondolataimat! Ezért hirdetheti weblapom is a 490 éves lutheri reformáció örökérvényű igazságát: Egyedül Krisztus! Ő az én Támogatóm, akihez az Úristen konfirmációm során elvezethetett, s azóta is minden kegyelem az életemben! A hetenkénti Útravalónak sincs más célja; elmondani, amit a gyönyörű hal embléma szavak nélkül is kifejez: Jézus Krisztus, Isten Fia: Megváltó!  S ez a felbátorodás máig tart, új utakra vezet; januárban három új tematikus blognaplómat indítottam útjára; hiszen Jézus missziói parancsa minden keresztényre érvényes. A megtapasztalt örök örömüzenetet önként vállalt szolgálatként lehet továbbadnom, mai eszközökkel –I–S!    

     
Vissza