Házi Kincstár [2006.12.23 ]

Rendhagyó könyvajánlat

Száztíz éve jelent meg magyarul Luther prédikációs kötete, a

HÁZI KINCSTÁR

 

Nem múlhat el úgy ez az esztendő, hogy ne emlékeznénk meg erről az évfordulóról. A millennium évében, hazánk alkotmányos fennállásának ezredéves ünnepére, 1896-ban került kiadásra Zábrák Dénes soproni lelkész, ismert nevű egyházi író gondos fordításában, a kiadó megfogalmazása szerint: „Luther Márton egy egész évre szóló vasárnapi és ünnepi evangyéliomi egyházi beszédeit tartalmazó mű, minden rendű és rangú családok vallásos épülésére”. Az 1040 oldalas, nagy alakú, képekkel gazdagon illusztrált, díszes kiadású könyv reformátorunknak kívánt maradandó emléket állítani, halálának akkor 350. éves emlékünnepe alkalmából is.

Az ajánlásban olvasható Luther Márton életrajza, s a kötet a theológia doktorának „Vitatkozása a búcsú erejéről és értékéről” címmel a 95 tétel közreadásával zárul. S „közte” az óegyházi evangéliumi igeszakaszokról közli a reformátor eleven; szívhez s értelemhez egyaránt szóló, magával ragadó igehirdetéseit.

            Én erre az értékes és ma már igen ritka könyvre a közelmúltban teljesen felújított nyíregyházi gyülekezeti levéltárban bukkantam rá és azonnal kikölcsönöztem egy példányt. Állíthatom, hogy Luther e házi kincstára a mai olvasó számára is értékes, hasznos és elévülhetetlen kincseket rejteget, amelyek felfedezésre várnak – mi általunk is!

            Ezért azt javaslom, hogy ne maradjon ez a kincs; a ma még néhol fellelhető példány az irattárak, könyvtárak féltett kincse, gondosan őrzött muzeális ritkasága; hanem

tegyük Luthert valóban közkinccsé,

a mai technikai lehetőségek felhasználásával! „Nyakunkon” a 2017. esztendő, s méltó magyar megemlékezés lehetne a reformáció félezredéves évfordulójára, ha addig egy tucat digitális formában készült, elektronikus könyvet jelentetne meg a nevét méltán viselő Luther Kiadó! Ma már a régi könyvek digitalizálásának nincsenek műszaki akadályai. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy évek óta használom az Arcanum Adatbázis BibliaTéka CD-ROM-ját, amelyen 14 teljes bibliafordítás, tucatnyi bibliai kommentár és lexikon is található, egy lemezen!) Így ez az 1040 oldalas mű, akár a hatkötetes, százéves, ún. „Masznyik-féle” „Luther művei”-vel együtt is; bőven elférne egy CD lemezre, ahol kereshetnének is a szövegben a számítógépes felhasználók.

            Miért is ne lehetne ez a 110 éves Házi Kincstár az első „lemeze” ennek a jubileumi sorozatnak? Itt, most csak a könyv címlapját láthatjuk a korabeli stílus szerint, de amíg ez a javasolt digitális könyv megjelenik, addig is „kedvcsinálóként” a fent említett valamennyi kép, az ajánlás és a 95 tétel szövege Zábrák Dénes fordításában, megtekinthető személyes honlapomon (https://garainyh.hu), a Luther Márton írásai című rovatban. S ráadásként az Arany evangélium című rovatban az arany evangéliumról szóló, pünkösd hétfői igehirdetéséből olvashatók részletek.

            Abban reménykedem, hogy Luther házi kincstára valamennyiünk közös házi kincstárává lehet, akár úgy is, hogy „elővételben” megvásároljuk, (mint a vonatjegyet, akár két hónappal is előre). Bízom benne, hogy „összejön” annyi megrendelés, ami már anyagi téren is lehetővé teszi a veszteségmentes megjelentetést. Lelkiekben pedig minden olvasó csak gazdagabb lesz az örök örömüzenet – reformátorunk máig aktuális és hiteles tolmácsolásában kiadásra kerülő – magyarázatával.

            Mindezeket a leendő olvasók és a Luther Kiadó szíves figyelmébe ajánlotta:

Garai András     

Vissza