- Fénykereszt [2006.03.22 ]
 

 

FÉNYKERESZT

A ProChrist 2006 műholdas evangélizációs alkalmain, március végén – a böjti idő kellős közepén –, nyolc estén találkozhatunk a fénykereszttel.  A müncheni Olimpiai Csarnok küzdőterének talaján volt látható ez a fehér fényű kereszt szimbólum; amely ott (is) „a” találkozási pontot jelentette mindazok számára, akik akkor elfogadták Jézus hívását. De ez a felülről aláhulló fény-nyaláb mélyebb üzenetet is hordoz; számomra a „Krisztusért” című nyolcestés sorozat címváltozást jelentett: „Énérettem!” Ez a fénykereszt ott önálló életre kelt bennem és hangtalan üzenetét csak dadogó, akadozó szinkron-tolmácsolással tudom továbbítani mindazoknak is, akik még szemükkel nem láthatták; de tudhatjuk: jól csak a szívével lát az ember!

Jézus feltámadása óta húsvéti fényárban ragyog az üres kereszt! S ez a Golgotáról sugárzó tiszta fény betölti az egész világot. Fehér színű, de jól tudjuk, hogy egy prizmával színeire bontható; s a hétszínű szivárvány fénykoszorú a teljességet jelképezi; Jézus a fény, mi színei! Sugarai gyógyulást hoznak! Nemcsak átvilágítják életünket; ezerszer tisztább, élesebb; tökéletes felvételt készít ez a keresztről ránk hulló fény, ha kitesszük magunkat ragyogásának; mint a legmodernebb CT, vagy más röntgen gép. A fénykereszt leleplezi életünk rejtett, mások és magam által sem ismert bűn-gócait, rosszindulatú, rákos daganatait, és rávilágít a szív mélyén megbúvó gyilkos indulatokra is; de nem azért, hogy kétségbeesésbe, az ordító oroszlánként ránk leselkedő Sátán csapdájába; s így az örök halálba kergessen! A diagnózissal egy időben a terápiát is a fénykereszt jelenti. Általa Isten szeretetének sugarai érnek el, és ezek testet-lelket egyaránt; de minden kockázat és mellékhatás nélkül, véglegesen és ingyen gyógyítanak! A fénykereszt sugárkezelését nem lehet túladagolni, mert túlcsordul a felesleg a szívből, és ragyogóvá teszi a tekintetet, kisugárzik a másik ember felé, és így fertőzi meg a Kibocsátó irgalmas szeretete a mi fénykörünkbe került, de még nem fénykereszt-hordozókat is. Ne védekezzünk ellene!

Nem tudjuk magunkba zárni ezt a ránk ragyogó fényt; mi más ez, mint az ÚR Isten áldása! Így ragyogtatja ránk orcáját az Úr! S ez a ragyogás kétezer éve kereszt alakú fény-nyalábban érkezik el ebbe a világba. Ráállhatunk, nem törik el, sőt ráépíthetjük egész ideig- és örökké tartó életünket; nem huny ki, mert fényét az örök szeretet Napjától kapja. S nem is vakít, de megtisztítja szemeinket, hogy jól lássunk. Így a kétségből – hogyan is tehet ez a kis fénykereszt valamit is értünk –; eljuthatunk az ámulatig; azaz Isten imádásáig: csak a keresztről Krisztusban ránk ragyogó isteni szeretet fénye tehet meg mindent az emberért! Ha e felülről aláhulló fénysugár alá állasz, az a te vállaidra kerül. De ne félj, nem neked kell azt hordoznod, a kereszt gazdája; Jézus hordoz téged! S életed dísze nem a külső aranykereszt lesz, az elveszítheti fényét; hanem a szívedben izzó lánggal égő és belőled is kisugárzó fénykereszt. Ne ess kétségbe, ezt ingyen, kegyelemből kaphatod meg, s ezután el sem veszítheted, s majd az örökkévalóság fényében eggyé olvad a fénykereszt forrásával.

Akkor nyilvánvalóvá válik, amit most talán még felhő takar el előttünk; hogy ebben a fénykeresztben maga az ÚR Isten fénylik fölöttünk; aki úgy szerette ezt a bűnnel telt világot, s benne személyesen téged és engem is, hogy egyszülött Fiát adta a véres keresztre érettünk, helyettünk és miattunk! S ha hiszünk őbenne, nem veszünk el, hanem már most örök életünk van! S ennek bizonysága számunkra ez a fénykereszt, amely nem nyolc napig ragyog fel ebben a világban, hanem kétezer éve, – s e jelben te is győzni fogsz! - és akik odamentek hittel ehhez a golgotai kereszthez lélekben; amint voltak, sok bűn alatt, azok szívében már ott ragyog ez a fénykereszt. Ők azok, akik valóban „ProChrist”; azaz Krisztusért élnek – örökké!

Közéjük tartozol már te is?                   

Garai András              

  

 
Vissza