- Szombat [2012.06.30 ]
Heti igevers:  Lk 19,10
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Róm 8,1-2
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

 

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.

 

 

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

 

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

 
 

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

 

Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, ami a Krisztus Jézusban való élet folyománya, megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.

 

 

„Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk?" - Ő él benned?!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza