- Csütörtök [2012.06.28 ]
Heti igevers:  Lk 19,10
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Mt 18,18
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

 

Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is.

   
 

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

 

Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön,  a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

 
 

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

 

Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.

 

 

„Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.” - A gyülekezet megkapta az oldás és kötés szolgálatát, de hogyan él vele? 

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza