- Szerda [2012.06.27 ]

Heti igevers:  Lk 19,10  

(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Jn 5,14
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

 

Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.”

   
 

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

 

Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

 
 

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

 

Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: „Nézd, meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen.”

 

 

„Jézus így szólt hozzájuk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” - A lélekmentés nem tűr halasztást, Jézus téged is kiment a bűn, a halál és az ördög hatalmából, akarsz meggyógyulni?!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza