- Kedd [2012.06.26 ]
Heti igevers:   Lk 19,10
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  2Móz 32,31-32
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

 

Visszatért tehát Mózes az ÚRhoz, és ezt mondta: Ó, jaj! Igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált istent magának. Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!

   
 

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

 

Megtére azért Mózes az Úrhoz, és monda: Kérlek! Ez a nép nagy bűnt követett el: mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, a melyet írtál.

 
 

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

 

Mózes tehát ismét az Úr elé járult és így szólt: „Nézd, a nép nagy bűnt követett el és aranyból csinált magának istent. Mégis bocsásd meg vétkét... ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál.”

 

 

„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt." - Csak az ÚR Jézussal győzhetsz!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza