- Hétfő [2012.06.11 ]
Heti igevers:  Lk 10,16
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Lk 10,9
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.”

 

 

Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa.

 

 

A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.

 

És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

 
 

Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött.”

 

Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!

 

 

"Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." - Krisztus tanúja vagy-e már e világban?

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza