- Hétfő [2012.06.04 ]
Heti igevers:  Ézs 6,3
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Jer 10,10 
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!

 

 

 

De az ÚR az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! Háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszús haragját a népek. 

 

És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!

 

De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló  király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását.

 
 

És harsány hangon mondogatták egymásnak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!”

 

Az Úr azonban az igaz Isten, ő az élő Isten, az örök Király. Haragjától megrendül a föld, a népek nem tudják elviselni, ha felindul.

   
 

"Mondjátok meg nekik, hogy az istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották az eget és a földet." - Teremtő, megváltó, megszentelő Istenünk van!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza