- Szombat [2012.06.02 ]
Heti igevers:  Mt 16,16
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  ApCsel 18,6
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

 

 

Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: „Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok! Mostantól fogva a pogányokhoz megyek.”

 

 

Simon Péter pedig felelvén, monda: Te  vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

 

Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva monda nékik: Véretek a fejetekre; én tiszta vagyok: mostantól fogva a pogányokhoz megyek.

 
 

Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

Ellenvetéseikre és káromlásaikra ruháját rázva azt kiáltotta: „Véretek szálljon a fejetekre! Én ártatlan vagyok. Mostantól a pogányokhoz fordulok.”

   
 

"Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani.” - De te meghallottad-e már?!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza