- Csütörtök [2012.05.31 ]
Heti igevers:  Mt 16,16
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  ApCsel 11,18
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

 

 

Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: „Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre.”

 

 

Simon Péter pedig felelvén, monda: Te  vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

 

Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!

 
 

Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

Miután ezeket hallották, elhallgattak, és dicsőítették az Isten: „Így hát a pogányoknak is megadta az Isten az életre vezető bűnbánatot.”

   
 

"Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?” - Bizonyságtételeddel Istent dicsőíted!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza