- Szerda [2012.05.30 ]
Heti igevers:  Mt 16,16
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  ApCsel 8,17
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

 

 

Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában.

 

Simon Péter pedig felelvén, monda: Te  vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

 

Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent  Lelket.

 
 

Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket.

   
 

"Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában" - Te kiért könyörögsz?

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza