- Kedd [2012.05.29 ]
Heti igevers:  Mt 16,16
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  ApCsel 4,31
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

 

 

Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.

 

Simon Péter pedig felelvén, monda: Te  vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

 

És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

 
 

Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

Amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyűltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát.

   
 

"Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét." - "A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz." - Benned él az Atya-Fiú Lelke?

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza