- Hétfő [2012.05.28 ]
Heti igevers:  Mt 16,16
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Mt 16,13
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

 

 

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?”

 

Simon Péter pedig felelvén, monda: Te  vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

 

Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi  környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?

 
 

Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”

 

Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”

 

 

 

"Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." - Te kinek tartod Jézust?!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza