- A „nulladik típusú” főbűn [2003.10.19 ]
 

 

 

A „nulladik típusú” főbűn

 

 „A szikkadt léleknek pedig az Élő Vízre, Isten Igéjére van szüksége…” – olvashattuk nagy örömmel és egyetértéssel a „Lelki Tükör” c. sorozat bevezetésében. A megoldás is csak a keresztfa oltára lehet, ahol mind a hét (vagy talán hetvenszer hét?!) féle fő- és albűnünket letehetjük! Ehhez kapcsolódóan néhány személyes gondolatomat szeretném megosztani a (saját bűneivel valóban harcoló) Olvasóval, a minél célszerűbb „tükörhasználat” érdekében.

A hét főbűn (amit én modernebb szövegezésben és ilyen sorrendben olvastam valahol: Büszkeség, gőg – Kapzsiság – Irigység – Mértéktelenség, falánkság – Harag – Lustaság, restség – Paráznaság), csak a bűn nevű életfa külső ágai, amiket mások is láthatnak. Három fő ágát talán eltakarják a bűnös tettek levelei; de ezek: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése (lásd 1Jn 2,16) alapvető kiindulópontjai a második kőtábla megcsúfolásának, ami az Éden kertjében kezdődött el (lásd 1Móz 3,6).

Luther pedig mind a tíz parancsolatot ezzel vezeti be, nem véletlenül: „Istent félnünk és szeretnünk kell!” Így élünk? –nézzünk bele ebbe a gyónó tükörbe,  s így eljutunk a mások számára láthatatlan gyökérhez, amit Jézus így fogalmazott meg: „A bűn az, hogy nem hisznek énbennem.” (Jn 16,9) Másként is mondhatjuk: A bűn céltévesztés, Isten elleni lázadás; aminek zsoldja a halál. S ezen az állapotunkon, (az általam „nulladik típusú” főbűnnek nevezett) alapproblémánkon nem változtathatunk, csak egy módon: „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” (Jn 3,18) Pedig a „dióhéj-evangéliumban” Isten minden ember számára felkínálta a szabadulás egyetlen útját: „… hogy aki hisz Jézusban, el ne vesszen” (Jn 3,16)

A bűn fájába beoltott életű emberről ezt tanítja Urunk: „ A rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt.” (Mt 7,18) Tehát szükséges és indokolt a hét főbűn „gyümölcseinek” a vizsgálata ebben a lelki tükörben, hogy felismerjük; csak a Krisztusba beoltott életű ember teremhet jó gyümölcsöt (egyes számban!) Mert Jézus legyőzte a bűnt, halált és a Sátán hatalmát. Ezt elhinni egyet jelent a „nulladik típusú” főbűn (=hitetlenség) felett aratott győzelem elfogadásával, a rossz fa gyökerének az átvágásával. Ezután pedig már csak a Lélek gyüm

Vissza