* Itt olvasható Luther Márton Házi Kincstára

 

Lásd elõzetes:

AZ EREDETI KÖNYVBÕL

 

Szemelvények a 115 éve megjelent 
HÁZI KINCSTÁR

„kincseibõl”:

Életrajz

Reformátorunk rövid élettörténete az Ajánlásban

Képek
Az áhítatok alapigéit illusztráló valamennyi rajz

A 95 tétel
Reformátorunk Vitatkozása a könyv utolsó oldalain

A könyv elsõ öt fejezete 
Ádvent 1. vasárnapja*Ádvent 2. vasárnapja*Ádvent 3. vasárnapja*Ádvent 4. vasárnapja*Karácsony

Forrás: a Nyíregyházi Egyházközség Irat- levél- és könyvtára;
Házi kincstár – Dr. Luther Márton vasárnapi és ünnepi evangyéliomi egyházi beszédei

 ----------------------------------------------------------------------

AZ EREDETI KÖNYV TELJES ANYAGA CSAK ITT ÉRHETÕ EL!

https://garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm
 

Legyen LUTHER MÁRTON mindenkié! 

A reformátor mûveinek olvasásával készülhetünk a legméltóbban a REFORMÁCIÓ  500. évfrodulójára, 2017. október 31-re!