Kedves Látogató! Isten hozta a VEZÉRIGE ÖRÖKNAPTÁR címû oldalamon! Kérem, hogy „önkiszolgálással” válassza ki az alábbi Tartalomjegyzékbõl az olvasni kívánt hetet, majd a konkrét napot s ezekre kattintva máris feltárul Ön elõtt az Útmutató eheti igéibõl az aznapi vezér üzenet két igéje, három bibliafordítás szerint. Áldott léleképülést kívánok! Garainyh*  

FIGYELEM!!! Az új rovat adatállománya folyamatos feltöltés alatt áll, ezért türelmét kérem!

 

AZ EGYHÁZI ESZTENDÕ SZERKEZETE, TAGOLÁSA, TÉMÁI (66 részben)

 

A.        KARÁCSONY ÜNNEPKÖRE (I, II, III, IV)                                                   

I.         KÉT ADVENT KÖZÖTT (01–04)                                                           

01.       Advent 1. hete                                                                                         

02.       Advent 2. hete                                                                                 

03.       Advent 3. hete                                                                                         

04.       Advent 4. hete, Szenteste                                                         

II.        IMMÁNUÉL (05)                                                                             

05.       Karácsony hete, Karácsony utáni hét (dec. 25 - 30.)                                

III.      NAPJAIM ISTEN KEZÉBEN VANNAK (06)                                                     

06.       Óév, Újév, Újév utáni hét (dec. 31- jan. 5.)                                            

IV.      KRISZTUS DICSÕSÉGE MEGJELENIK A VILÁGBAN (07–13)                      

07.       Vízkereszt hete (jan. 6-tól)                                                            

08.       Vízkereszt után 1. hét                                                                      

09.       Vízkereszt után 2. hét                                                                              

10.       Vízkereszt után 3. hét                                                                              

11.       Vízkereszt után 4. hét                                                                              

12.       Vízkereszt után 5. hét                                                                              

13.       Vízkereszt után 6., v. utolsó hét                                                   

B.        HÚSVÉT ÜNNEPKÖRE (V, VI, VII, VIII)                                                     

            V.        BÖJT FELÉ IGAZ MEGTÉRÉSSEL (14–16)                                          

                        14.       Hetvened hete                                                                                         

                        15.       Hatvanad hete                                                                                         

                        16.       Ötvened hete                                                                               

            VI.      KRISZTUS MEGHALT BÛNEINKÉRT (17–22)                                     

                        17.       Böjt 1. hete                                                                                   

                        18.       Böjt 2. hete                                                                                  

                        19.       Böjt 3. hete                                                                                  

                        20.       Böjt 4. hete                                                                                  

                        21.       Böjt 5. hete                                                                                   

                        22.       Böjt 6. hete, Nagyhét N. csütörtök N. péntek N. szombat                      

            VII.     KRISZTUS FELTÁMADTMEGIGAZULÁSUNKÉRT (23–24)               

                        23.       Húsvét hete                                                                                   

                        24.       Húsvét után 1. hét                                                                        

            VIII.   AZ ÉLÕ KRISZTUS ÉLÕ GYÜLEKEZETE (25–29)                              

                        25.       Húsvét után 2. hét                                                                        

                        26.       Húsvét után 3. hét                                                                        

                        27.       Húsvét után 4. hét                                                                        

                        28.       Húsvét után 5. hét, Mennybemenetel                                           

                        29.       Húsvét után 6. hét                                                                        

C.        PÜNKÖSD ÜNNEPKÖRE (IX)                                                                       

            IX.      A SZENTLÉLEK EGYHÁZA (30)                                                           

                        30.       Pünkösd hete                                                                               

D.        SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPKÖRE (X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI)         

            X.        ISTEN KIJELENTETT TITKA (31)                                                         

                        31.       Szentháromság hete                                                                     

            XI.      ISTEN HÍV MINKET (32–36)                                                                 

                        32.       Szentháromság után 1. hét                                                           

                        33.       Szentháromság után 2. hét                                                           

                        34.       Szentháromság után 3. hét                                                           

                        35.       Szentháromság után 4. hét                                                           

                        36.       Szentháromság után 5. hét                                                           

            XII.     ISTEN SÖTÉTSÉGBÕL VILÁGOSSÁGRA HÍV (37–40)                      

                        37.       Szentháromság után 6. hét                                                           

                        38.       Szentháromság után 7. hét                                                           

                        39.       Szentháromság után 8. hét                                                           

                        40.       Szentháromság után 9. hét                                                           

            XIII.   AKIKET ISTEN ELHÍVOTT, AZOKAT MEG IS IGAZÍTOTTA (41–48)

                        41.       Szentháromság után 10. hét                                                         

                        42.       Szentháromság után 11. hét                                                        

                        43.       Szentháromság után 12. hét                                                         

                        44.       Szentháromság után 13. hét                                                         

                        45.       Szentháromság után 14. hét                                                         

                        46.       Szentháromság után 15. hét                                                         

                        47.       Szentháromság után 16. hét                                                         

                        48.       Szentháromság után 17. hét                                                         

            XIV.   JÁRJUNK ELHIVATÁSUNKHOZ MÉLTÓAN! (49–54)                       

                        49.       Szentháromság után 18. hét                                                         

                        50.       Szentháromság után 19. hét                                                         

                        51.       Szentháromság után 20. hét                                                         

                        52.       Szentháromság után 21. hét                                                         

                        53.       Szentháromság után 22. hét                                                         

                        54.       Szentháromság után 23. hét                                                          

XV.     CÉLEGYENEST IGYEKEZZÜNK

                        ELHIVATÁSUNK JUTALMÁRA! (55–58)                                  

                        55.       Szentháromság után 24. hét                                                         

                        56.       Szentháromság után 25., v. utolsó elõttit elõzõ hét                     

                        57.       Szentháromság után 26., v. utolsó elõtti hét                                

                        58.       Szentháromság után 27., v. utolsó hét                                         

            XVI.   MINDENT ISTEN DICSÕSÉGÉRE! (59–66)                                         

                        59.       Naptárhoz kötött ünnepek (1-7)                                                  

                        60.       Alkalomhoz kötött ünnepek (1-7)                                               

                        61.       Passió, a 4 evangélium szerint (9 tételben)

                        62.       Mihály arkangyal hete (szept. 29-tõl)

                        63.       A teremtés hete (szept. utolsó vasárnapjától)

                        64.       A reformáció hete (okt. 31-tõl)

                        65.       Egyéb alkalmak az Agenda szerint

                        66.       Egyéb alkalmak a Liturgikus könyv szerint

ERÕS VÁRUNK AZ ÚRISTEN! – JÉZUS KRISZTUS ÚR ISTEN FIA MEGVÁLTÓ!

SOLI DEO GLORIA! – EGYEDÜL ISTENÉ A DICSÕSÉG!