Itt tájékozódhat a személyes honlapom tartalmáról, ebben a csoportosításban:

H O N L A P T É R K É P

NAPI, HETI, ESETI FRISSÍTÉSŰ ÉS FIX TARTALMÚ OLDALAK CÍMEI S FONTOS LINKJEI

A. 

NAPI FRISSÍTÉSŰ OLDALAK CÍMEI & LINKJEI

* Ne félj és Én vagyok igék https://garainyh.hu/garainyh/nefelj.html
* Napi vezérigék és bizonyságtételeim https://garainyh.hu/garainyh/2.html
 
 
B.
HETI FRISSÍTÉSŰ OLDALAK CÍMEI & LINKJEI
* Heti Lelki Útravaló Elemózsia https://www.garainyh.hu/garainyh/lelkiutravalo.htm
 
 
C.
ESETI FRISSÍTÉSŰ OLDALAK CÍMEI & LINKJEI
* Jézus Krisztus örömüzenete https://garainyh.hu/oromuzenet/oromuzenet.htm
* Nézhetõ örömhírtár https://garainyh.hu/video/video.htm
* Más honlapon megjelent írásaim https://garainyh.hu/garainyh/1.html
* Evangéliumi énekek https://garainyh.hu/garainyh/9.html   
* Honlapajánló és Postaláda https://garainyh.hu/garainyh/10.html
* Ne félj igehelyek https://garainyh.hu/garainyh /ne_felj_igehelyek_a_szentirasban.html
       * Vezérige Öröknaptár https://garainyh.hu/vezerige/
       * Bátorító Öröknaptár https://garainyh.hu/batorito/
* Garai Péter oldala http://garaipeter.garainyh.com/
 
 
D.
FIX, NEM FRISSÜLŐ OLDALAK CÍMEI & LINKJEI
* Kezdõ oldal https://garainyh.hu/
Valamint a Harangjáték és az Evangélikus himnusz hangfájlok.
Megjegyzés: Ez a lista nem tartalmazza a más, idegen honlapokra mutató linkeket!
************************************************


Internetes jelenlétem legutolsó, aktualizált rövid és teljes listája ez:

2020-ban:

https://www.garainyh.hu/kep/LINKLISTA.20.08.31..pdf 

és korábban:

 Garai  András    személyes internetes oldalai:

31 Honlap 14 Blog & 16+11 Fiók vagy Közösségi

oldal regisztrált CÍM a világhálón  2010. * <>< *  

---------------------------------------------------------------

A világhálón, mind a 72 címem közös stratégiai célja;

az Úr Jézus Krisztus   missziói parancsa alapján:

„Hirdessétek az evangéliumot!” (Mk 16,15)

--------------------------------------------------------------------------------------

VÁLOGATÁS *  22  WEBCÍM  * JEGYZÉK

Internetes jelenlétem teljes listája honlapomon:

https://garainyh.hu/garainyh/webcimeim.html

Látogassa meg legfontosabb oldalaimat a neten!

 

Isten hozta!*Ajánlom magamat! * Másolja be a böngészõjébe: http://page2rss.com/rss/c1a821fcf2da98caed81c2f46514b0db

https://garainyh.hu/

https://garainyh.hu/garainyh/

http://www.garainyh.com/

http://eu.garainyh.com/

https://garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm

https://garainyh.hu/garainyh/igeliturgia.html

https://garainyh.hu/hangzooromhirtar

http://webmisszio.mlap.hu/

http://garainyh.hupont.hu/

http://utmutato.blog.hu/

http://oromuzenet.blog.hu/

http://andreas.blog.hu/

http://blogmisszio.blogspot.com/

http://garainyh.wordpress.com/

http://www.google.com/profiles/garainyh

http://www.mediadij.hu/nevezettek/web-nonprofit/204-garainyhhu

http://garainyh.hi5.com

http://twitter.com/garainyh

http://cid-68a02edc4d947014.profile.live.com/?mkt=hu-hu

http://myluther.hu/tagok/andreas

http://www.evangelikus.hu/Members/garainyh/garai-

andras-szemelyes-internetes-oldalai

-------------------------------------------------------------------------------

Kedves Látogatóm! * Isten áldja! * Visszavárom oldalaimon!

 

ELÕHANG * NYITÁNY * BEVEZETÕ

Miként az Úr Jézus kiküldte 72 tanítványát az evangélium hirdetésére, úgy bocsátom ki most ezt a hetvenkét internetes címemet a világháló missziós munkamezejére, hogy minél több, magyar szót értõ honfitársunkhoz juthasson el ez a változatos formájú, ám egy-ügyû és azonos tartalmú üzenet, mint kétezer éve; hogy ma is megvalósulhasson az ÚR missziói parancsa és célhoz érjen élõ igéje!

Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte õket maga elõtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. „Menjetek el, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa.” „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.” – Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” Õ pedig ezt mondta nekik: „De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” – Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”

(lásd Szentírás; Lukács 10,1.3.9.16.17.20. Márk 16,15) Szeretettel: Garai András

 

ÚJ!  Honlapom  Nézhetõ örömhírtárában;  A ZARÁNDOK ÚTJA  és sok más keresztyén film itt:  https://garainyh.hu/video/video.htm

 

 

2010.04.11. Bemutatkozás:

Garai András személyes honlapja

 

Isten hozta tisztelt Látogatómat! Szeretettel köszöntöm honlapomon!

Garai András, magyar evangélikus keresztyén vagyok. Vallom: a részvétel a fontos és nem a gyõzelem, ezért neveztem be idén másodízben, 60 évesen erre a versenyre! Mielõtt meglátogatná személyes honlapomat; kérem, olvassa el e 3.333 „karakteres” bemutatkozást!

Ez a Garainyh.hu saját domain nevû honlapom és a Honlaptérképrõl is elérhetõ 72! internetes címem: más honlapjaim, blogjaim, fiókjaim és közösségi oldalaim is kizárólag a Misszió ügyének szolgálatában állnak. Jézus Krisztus mennybemenetele elõtt; missziói parancsában (lásd Márk evangéliuma 16. rész 15. vers) ezt bízta mindenkori követõire: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”    

Nyugdíjasként, Nyíregyházán, szobámban a számítógép elõtt ülve; kezemben a Szentírással s szívemben az Úr Jézussal; ezt az önként vállalt szolgálatot immár 5 éve végzem naponta, Isten dicsõségére és hiszem, hogy számos, magyar szót értõ embertársam lelki épülésére is, széles e világon! 2008 novemberében, török IP címrõl, iszlám hackertámadás érte honlapom egyik ingyenes, kizárólag keresztyén oldalakat tartalmazó szerverét. 2009 nyarán pedig magyar sátánisták tették rövid idõre elérhetetlenné (más keresztyén tartalmú honlappal együtt) az én néhány oldalamat is. Bizony örök igazság: nem a semmit támadja az ördög; s Isten igéjétõl fél a leginkább! Ezek miatt a helyreállítás néhány hete alatt nem volt elérhetõ több rovatom, ezért a PR értéke is lecsökkent; ám a múlt évi Magyar Internet Média és Web Díj versenyen való részvételemnek is köszönhetõen, honlapom látogatottsága emelkedett; így ez év húsvéttól ismét 4 PR értékû lett (kereken ötezer regisztrált cím között a 347. helyen állt 2010.04.10-én, 15:30-kor)!

S ez a keresztyén tanok elleni nyílt támadás megerõsítette elhatározásomat, hogy az eszmék és ideológiák szabad áramlása a tiszta evangélium továbbadásának a lehetõségét is jelenti ezen az ugyancsak világias világhálón! Megítélésem szerint ugyanis éppen napjainkban van igen nagy szükség a léleképítõ, bátorító üzenetre: van kiút a válságból! S ez, miként honlapom tartalma öt éve hirdeti: „Egyedül Krisztus!” Jézus váltsághalála s diadalmas feltámadása az egyetlen megoldás örök sorsunkra!

Ezért olvashatnak itt három rovatban is, évek óta naponta frissülõ; bátorító és útmutató igéket a Bibliából, hozzáfûzve a Lélek vezetésével írt rövid, személyes hangvételû kommentárjaimat, bizonyságtételeimet. S több száz, a helyszíneken személyesen MP3 formátumban; az elõadók elõzetes hozzájárulásával rögzített evangéliumi tartalmú igehirdetést, elõadást, éneket, verset hallgathatnak a Hangzó örömhírtárban az érdeklõdõk. A Nézhetõ örömhírtárban pedig kizárólag keresztyén videókat találnak.

Áldott böngészést és barangolást kívánok ezen a naponta frissülõ, teljesen reklám- és hirdetésmentes; senki által nem támogatott, az egyházaktól is független; saját, nem hivatalos személyes web lapon; mely több száz hazai és nemzetközi keresõbe, katalógusba is regisztrálásra került (a Honlapajánló listája szerint); s a címlapról nyíló mintegy félszáz aloldalamon; mindezek a Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel világhálós eszközei.

Keresztyén testvéri üdvözlettel: Garai András NET misszionárius.

Kedves Látogatóm! RAGYOGTASSA RÁD ORCÁJÁT AZ ÚRISTEN! Visszavárlak!

Forrás: http://www.mediadij.hu/nevezettek/web-nonprofit/204-garainyhhu http://blog.mediadij.hu/mediadij/media/garainyhhu.html

& Honlapom https://garainyh.hu/garainyh/honlapterkep.html https://garainyh.hu/

 

 

 

 

 

  

 

 Garai  András   személyes internetes oldalai:    A világhálón mind a 72 címem közös stratégiai célja; 

31 Honlap 14 Blog & 16+11 Fiók vagy Közösségi   az Úr Jézus Krisztus  missziói parancsa alapján:

oldal regisztrált CÍM a világhálón  2010. * <>< *   „Hirdessétek az evangéliumot!” (Mk 16,15)

 

**Az internetes jelenlétemet ajánló Válogatás listában szereplõ 22 Webcím dõlt betûvel és piros színnel van itt jelölve!**   http://www.garainyh.com/ RSS http://www.garainyh.com/rss.php?mndo=rss **PR: 2 & http://eu.garainyh.com/

https://garainyh.hu/ RSS **** PR: 4 & https://garainyh.hu/garainyh/ RSS UA **** PR: 4    # RSS PR: 0

(Ezen belül = 14 önálló ALCÍM * A - „Friss írások & információk”- CIKK címû rovat e HÍRCSATORNA kódját másolja be böngészõjébe!)

 

= https://garainyh.hu/garainyh/cikk.html RSS http://page2rss.com/rss/c1a821fcf2da98caed81c2f46514b0db UA PR: 0

= https://garainyh.hu/garainyh/2.html Bizonyságtétel & Vezérigék RSS https://garainyh.hu/2/rss.php?mndo=rss UA

= https://garainyh.hu/garainyh/10.html Honlapajánló & Postaláda RSS https://garainyh.hu/10/rss.php?mndo=rss UA

= https://garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm RSS  https://garainyh.hu/utmutato/rss.php?mndo=rss UA *** PR:3

= https://garainyh.hu/garainyh/igeliturgia.html RSS https://garainyh.hu/igeliturgia/rss.php?mndo=rss UA

= https://garainyh.hu/garainyh/nefelj.html RSS https://garainyh.hu/nefeljigetar/rss.php?mndo=rss UA

= https://garainyh.hu/hangzooromhirtar RSS UA & = https://garainyh.hu/video/video.htm RSS UA

= https://garainyh.hu/luther/luther.htm RSS UA & = https://garainyh.hu/diaporamatar/diaporamatar.htm RSS UA

= https://garainyh.hu/oromuzenet/oromuzenet.htm RSS UA & = https://garainyh.hu/garainyh/hetiahitat/hetiahitat.htm RSS UA

= https://garainyh.hu/garainyh/ne_felj_igehelyek_a_szentirasban.html RSS UA& = https://garainyh.hu/pecznyikpal/pps.htm RSS UA

http://garainyh.try.hu/ RSS UA **** PR: 4 & http://garai.try.hu/ RSS UA **** PR: 4 &

http://garai.andras.try.hu/ RSS UA **** PR: 4 &

http://garai.andris.try.hu/ RSS UA ** PR: 2 & http://garainyhnet.try.hu/ RSS UA PR: 0

http://webmisszio.mlap.hu/ RSS * PR: 1 & http://net.garainyh.com/ RSS http://net.garainyh.com/rss.php?mndo=rss PR: 0  

http://garainyh.hupont.hu/ RSS ** PR: 2 & http://garainyh.ucoz.com/ RSS http://garainyh.ucoz.com/news/rss

http://garainyh.mlap.hu RSS http://garainyh.mindenkilapja.hu/blog/21463801/rss2

http://garainyh.weblap.net/ RSS & http://www.garainyh.eoldal.hu/ RSS PR: 0 & http://garainyh.gportal.hu/ RSS

  

http://utmutato.blog.hu/ RSS http://utmutato.blog.hu/rss2 *** PR: 3

http://oromuzenet.blog.hu/ RSS http://oromuzenet.blog.hu/rss2 *** PR: 3        # http://garainyh.freeblog.hu/feed/

http://andreas.blog.hu/ RSS http://andreas.blog.hu/rss2 *** PR: 3 & http://garainyh.freeblog.hu/ RSS # (=folyt!)

http://blogmisszio.blogspot.com/ RSS http://blogmisszio.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss *** PR: 3

http://garainyh.wordpress.com/ RSS http://garainyh.wordpress.com/feed ** PR: 2

http://garainyh.blogter.hu/ RSS http://rss.garainyh.blogter.hu & http://garainyh.blog.xfree.hu/ RSS http://blog.garainyh.com/ RSS http://blog.garainyh.com/rss.php?mndo=rss

http://www.bloglines.com/blog/garainyh RSS http://www.bloglines.com/blog/garainyh/rss

http://www.w2.hu/60/Garai_Andras RSS ** PR: 2 & http://garainyh.w2.hu RSS UA ** PR: 2 &  http://andreas.w2.hu RSS UA ** PR: 2 & http://garainyh.blogolj.net/ RSS http://garainyh.blogolj.net/feed

 

http://groups.google.com/group/garainyh RSS http://groups.google.com/group/garainyh/feed/rss_v2_0_msgs.xml

http://www.google.com/profiles/garainyh RSS ** PR: 2 & http://sites.google.com/site/garainyh RSS http://www.mediadij.hu/nevezettek/web-nonprofit/204-garainyhhu RSS http://www.twellow.com/u/garainyh RSS                     

http://www.lookuppage.com/users/andrasgarai RSS & http://christianclub.hu/tag/garainyh RSS # (=folyt!)

http://garainyh.hi5.com RSS http://api.hi5.com/rest/feed/journal/125304362 ** PR: 2

http://twitter.com/garainyh RSS http://twitter.com/statuses/user_timeline/19236312.rss *** PR: 3 # (=folyt!)

http://cid-68a02edc4d947014.profile.live.com/?mkt=hu-hu RSS                & # http://yamm.hu/garainyh RSS UA            

        http://sup.live.com/whatsnew/rafeed.aspx?cid=68A02EDC4D947014&mkt=hu-HU ** PR: 2

http://hu.netlog.com/garainyh RSS http://hu.netlog.com/garainyh/feed/view=blog   # http://christianclub.hu/rss/garainyh

http://moly.hu/tagok/andreas/jelenlegi RSS http://moly.hu/tagok/andreas/olvasas.atom

http://myluther.hu/tagok/andreas RSS & http://www.csipetnyiso.hu/tag.andreas RSS

http://www.evangelikus.hu/Members/garainyh/garai-andras-szemelyes-internetes-oldalai RSS ** PR: 2

 

http://network.hu/garaiandras RSS R/B & http://hu-hu.facebook.com/people/Garai-Andras/1438473783 R/B

        RSS http://www.facebook.com/feeds/notes.php?id=1438473783&viewer=1438473783&key=d2f4c26c05&format=rss20 R/B

http://garainyh.inda.hu RSS R/B & http://kozossegek.inda.hu/evnet RSS R/B http://www.myspace.com/garainyh

http://profiles.yahoo.com/u/WL4N2X7DK3QT2F3L6ROUOTNHOE RSSR/BRSS http://www.myspace.com/garainyh/stream/atom.xml

http://garainyh.ning.com RSS http://garainyh.ning.com/activity/log/list?fmt=rss R/B &

http://misszio.ning.com RSS http://misszio.ning.com/activity/log/list?fmt=rss R/B                                   RSS R/B http://evhonlapblogforum.network.hu RSS R/B * PR: 1  & http://www.bebo.com/Profile.jsp?MemberId=10485632808

http://iwiw.hu Keresés/Klubok: Evangélikus Honlap & Blog Tulajdonosok Web Fóruma Lutheranus

       Christianus [Webmisszió] & Összetett keresés/Magamról: [garainyh] RSS R/B

 

Megjegyzések: Közös kulcsszó az 58 FÕCÍM+14 ALCÍM kereséshez az interneten: garainyh

A 72 CÍM közül RSS = 31 Hírcsatornákon elérhetõ, és UA = 23 az elõtte lévõ oldallal azonos

* 24 oldal PR értéke 0-nál nagyobb R/B = Regisztráció/Bejelentkezés kell az utolsó 11 címnél

A http://pagerankalert.com (SEARCH: Garai) 2010. 06. 26-án frissített listája alapján készült.