- Szerda [2017.09.13 ]

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Zsolt 32,8a

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: Jn 8,31-32

 

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.

 

 

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.

 

Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj;

 

Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.:

 

Értelmet adok neked, megtanítalak az útra, amelyen járnod kell.

 

 

Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”

 

"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza." - "Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, ... akkor a tanítványaim lesztek." - "Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által." - Jézus, te vagy az út magad, siess, add nekem magadat!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/

A 2017. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Ez 36,26a):

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek."

Vissza