- Kedd [2017.09.12 ]

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Ézs 43,1b

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: ApCsel 26,22

 

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

 

 

De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek:

 

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

 

De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, a mikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni:

 

Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy.

 

 

De az Isten megoltalmazott mind a mai napig, s tanúságot teszek kicsik és nagyok előtt egyaránt. Semmi mást nem mondok azonkívül, amit a próféták és Mózes megjövendöltek:

 

"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." - "Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített." - "A mi segítségünk az ÚR nevében van, aki az eget és a földet alkotta." - Isten gyermekeit semmi és senki sem ragadhatja ki az ő kezéből, ezért őt dicsőítsük mindenkor!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/

A 2017. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Ez 36,26a):

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek."

Vissza