- Hétfő [2017.09.11 ]

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Mik 7,18

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: Kol 2,14

 

Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad.

 

 

Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.

 

Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!

 

Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

 

Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Aki nem haragszol mindörökre, hanem kedved leled az irgalomban?

 

 

A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.

 

"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz." - "miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában." - "Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: Átkozott, aki fán függ." - Valljuk, hogy Krisztus érdeméért igazulunk meg, Isten kegyelméből, hit által!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/

A 2017. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Ez 36,26a):

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek."

Vissza