- Vasárnap [2017.09.10 ]

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Ézs 32,18

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: 1Thessz 3,16

 

 Békés hajlékban lakik majd a népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban.

 

 

Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!

 

Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.

 

Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!

 

Népem békességben lakik majd otthonában, biztonságos hajlékokban, gondtalan nyugalomban.

 

 

A békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békét! Az Úr legyen mindnyájatokkal!

 

"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Jóllakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. Békességet adok az országban." - "Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja." - "és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." - Az ÚR Jézus a békesség Fejedelme, s aki benne hisz, részesül abból az örök békességből, amit csak ő tud adni a benne bízóknak!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/

A 2017. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Ez 36,26a):

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek."

Vissza