- Csütörtök [2017.09.07 ]

S z e n t B I B L I A *

A mai nap evangélikus igéi

Ószövetség: Jób 9,4

S z e n t B I B L I A *

http://www.losungen.de

Újszövetség: Jel 3,3a

 

Bölcs szívű és hatalmas erejű ő: ki tudna ellene szegülve épségben maradni?

 

 

Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg!

 

Bölcs szívű és hatalmas erejű: ki szegülhetne ellene, hogy épségben maradjon?

 

Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg.

 

Bölcsessége nagy és ereje hatalmas. Ki marad büntetlen, ha vele szembeszáll?

 

 

Emlékezzél, hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette, és térj meg!

 

"Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz?" - "Ezt mondd: Térj meg, elpártolt Izráel - így szól az ÚR -, akkor nem haragszom rátok! Mert én hű vagyok - így szól az ÚR -, nem tart örökké haragom." - "Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben!" - Ne harcolj Istennel, hanem add meg és add át magad neki teljesen, hogy megtarthasson örökre!

LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/

A 2017. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Ez 36,26a):

"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek."

Vissza