Az EKE őszi programja [2017.09.10 ]

EKE csendesnap

 

Kispest, Evangélikus templom

Templom tér 1. 2017. szeptember 30.

 

Megigazítás

Program:

10.00-10.20         Ének, ima, köszöntés, bevezetés

 

10.20-10.50         Igeszolgálat : Haragvó Isten

               „… aki pedig nem enged a Fiúnak, nem   lát életet, hanem az Isten haragja                marad rajta.”  Jn 3, 36b                Adámi László

10.50-11.30               Bibliaiskolások köszöntése

Fogadalom tétel.                            

                     

11.30-12.00         Igeszolgálat: Kegyelmes Isten

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit    által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;”  Ef 2, 8  Blatniczky  János                                

12.00-12.30         Bizonyságtételek, énekek

 

12.30-13.20         Ebéd szünet

 

13.20-14.30         Csoportos beszélgetés

 

14.40-16.00         Záró istentisztelet úrvacsorával:

Üdvözítő Isten   

„…Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az   igazság ismeretére eljusson.Tim 2,3-4.                                         Deák László


Az EKE 2017. őszi programjai:
Október 20-22/ Piliscsaba: Felnőtt hitmélyítő hétvége
November 3-5/ Piliscsaba: Házaspárok családos hétvégéje
November 17-19, 24-26/ Piliscsaba: Ifjúsági hétvége


 

 

Vissza