Ittzés István bizonyságtétele [2017.08.07 ]

Ittzés István evangélikus lelkész bizonyságtétele ma a Kossuth rádióban

Szemelvények

Kedves testvér tudja, ha ma meghalna, hova jutna? Az Isten igéje meg tud szólítani. Az örökkévaló Isten szava, igéje az örök érvényű. Ez egy életkérdés, mert, ha Isten nem beszél hozzám, honnan tudom, hogy meghallja, hogy én beszélek hozzá. Azzal a szívvel nyitottam ki a Bibliát, mint a kis Sámuel, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! És szólt! Az Úr állandóan a szolgálatról beszélt velem. Ha nekem személyes, élő, eleven kapcsolatom van az Úrral, akkor tudok ember lenni. Azt kérdezik az emberek, miért engedi meg az Isten a háborúkat, gyilkosságokat, tragédiákat? Egyszerűen elhagytuk! És Isten nélkül én sem tudok ember lenni, a szónak a nemes értelmében! Mert az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Az ember életének értelme, hogy én az én Teremtőmre hasonlítok, és képviselője vagyok. Tehát az Isten elvárja tőlem, hogy hasonlítsak az ő egyszülött Fiára; mert Pilátus jól ráérzett, amikor azt mondta: íme, az ember! Én azt látom, ha imádom az én Uramat, akkor tudom szeretni az embertársaimat. Amikor élő kapcsolatom van vele, akkor tudok ember lenni, akkor fontos nekem egyszerűen a másik…. Ha meg csak magamat akarom megvalósítani, az meg kontár munka, mert én nem vagyok Teremtő! Tulajdonképpen a bűn az, hogy elszakadok az élő Istentől. Az Istentől független élet maga a bűn, Jézus így fogalmazta: az a bűn, hogy nem hisznek bennem! Nagyon sok jóindulatú ember hisz az Istenben, csak éppen nem kap bűnbocsánatot, mert Isten csak akkor és csak azért bocsát meg, mert a Fia kifizette értem a kifizethetetlent.      

A teljes bizonyságtétel három hétig meghallgatható itt, a félórás műsor utolsó harmadában:

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-08-07_13:30:00&enddate=2017-08-07_14:00:00&ch=mr1

A fenti idézeteket ez alapján lejegyezte: G. A.   

 

 

Vissza